ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ - Kredi Finansman

Kredi Finansman

    Ülke ekonomisi içindeki rolü ve önemi büyük olan esnaf ve sanatkarlar Dünyada yaşanan gelişmeler ve değişmeler sonucu özellikle Gümrük Birliği koşulları altında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar doğrudan veya dolaylı olarak finansman konusunda birleşmekte ve bu sorunun diğerlerine göre önemini artırmaktadır.

    Gerçekten, gelişen koşullar altında işletmelerin Avrupa Birliğine uygun kalite ve standartta mal üretimi, modern işletme yönetimi, nitelikli işgücü istihdam etme gibi bir dizi işletmecilik fonksiyonları birikerek finansal sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

    Buradan hareketle, Konfederasyonumuzca; finansman konusu üzerinde önemle durulmakta, esnaf ve sanatkarımızın finansal sıkıntılarının giderilmesi amacıyla bütün mekanizmaların harekete geçirilmesi yönünde çalışmalara önem verilmektedir. Bu yönde, kredi sistemi gözden geçirilerek, T.Halk Bankası ( HALKBANK ) , Kredi Garanti Fonu ( KGF ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ( TESKOMB )gibi finansmanla ilgili kurum ve kuruluşların daha etkin işleyişinin sağlanması için girişimlerimiz sürdürülmektedir. Esnaf ve sanatkarların finansmanı ve sağlanan teşvikler konusunda kaydedilen gelişmeler, yeni uygulamalar takip edilerek, esnaf ve sanatkarlarımız Birliğimiz aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ  İÇİN TIKLAYINIZ